プロフィール

登録日: 2022年1月11日

プロフィール

کاربرد میلگرد بستر چیست؟ برای تولید میلگرد بستر نحوه اتصال میلگرد بستر به ستون از شیوه جوشکاری مقاومتی کمک گرفته می شود. در این روش از این محصول برای استحکام و مسلح نمودن سازه ها در برابر زلزله استفاده می گردد اصولاً سازه هایی که به صورت آجری یا سفالی ایجاد شوند مقاومت لازم در برابر زلزله را ندارد بر همین اساس باید به گونه ای مستحکم گردند که بتوانند فشارهای وارده از زلزله را تحمل نموده و دچار آسیب‌ های جدی نشوند. معایب میلگرد بستر میلگرد بستر دقیقاً همان گزینه ای است که می تواند این ویژگی را به ارمغان آورد.دیوارهای سفالی یا آجری، دیوارهای باربر، دیوارهای غیر باربر و غیره همگی می توانند بستری برای قرار گرفتن میلگرد باشند این محصولات بر اساس استانداردهای بین‌ المللی ASTM آمریکا ، در قطر ۴ میلی متر به صورت آج دار با پوشش گالوانیزه، در عرض های ۱۱ و ۵ سانتی متر تولید و روانه بازار می گردند. این سوال پیش می‌ آید که چرا از نقشه میلگرد بستر شیوه های دیگر برای مستحکم سازی ساختمان گرفته نمی شود؟ باید بدانید که در سازه های آجری یا سازه های سفالی اشکالاتی وجود دارد که میزان مقاومت سازه تحت الشعاع قرار می گیرد حالا برای رفع این عیب از میلگردهای بستر کمک گرفته می شود. این میلگردها اصولا در میان دیواره ها تعبیه می شوند.جزئیات میلگرد تقویتی دیوارمیلگرد بستر دارای مشخصاتی هستند از جمله این که:قطر آن مشخص و سطح آن دارای زائده هایی ضوابط میلگرد بستر برای چسبندگی بهتر با اجزای اطراف است.حالتی نردبانی شکل دارد که از طریق جوشکاری مقاومتی ایجاد شده.در برابر رطوبت مقاومت خوبی را از خود نشان می دهد چرا که پوشش روی موجب می گردد زنگ زده ای بر روی سطح آن صورت نگیرد.دیوارهای سفالی و آجری تولید کننده میلگرد بستر یا دیوارهای باربر و غیر باربر بهترین مکان برای تعبیه این محصول هستند.

f

fif5986

その他